ShopTalk

Full Version: Startside højre margin m. shopbook support link
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Du må gerne henvise til shopbooks support-email på din online-booking side så dine kunder kan få mulighed for at rapportere tekniske problemer. Det gør du ved at indsætte nedenstående tekst i Startside/Højre Margin i din online-booking administration. HUSK at erstatte "navn på butik" ved subject, så vi kan se hvilken butik online-kunderne refererer til:

<!DOCTYPE html>
<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" >
<head>
</head>
<body>
<p align=center style="font-size: 8pt; text-align:center">
<a href="mailto:onlinesupport@shopbook.dk?subject=navn på butik" style="color: white; text-decoration:underline"><b>Teknisk support</b></a>
<br />
<br />
Har du problemer<br />eller kommentarer<br />til systemet så<br />giv os gerne besked
</p>

</body>
</html>
Reference URL's