ShopTalk

Full Version: Startside venstre margin m. adresse
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Indsæt følgende under startside for at få venstre margin til at indeholde din adresse og links. Ret herefter links, navne og adresser til det som passer din butik og tryk på gem.

<!DOCTYPE html>
<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" >
<head>
</head>
<body>
<p align=center style="background-color: black; color: white; font-size: 8pt; text-align:center; padding:10px;">
<a href="http://www.shopbook.dk/" style="color: white; text-decoration:underline" title="Klik her for vores hjemmeside."><b>Shopbook</b></a>
<br />
<br />
Blomstervangen 15
<br />
8250 Egå
<br />
Telefon 61 60 82 29
<br />
<br />
<a href="mailto:kontakt@shopbook.dk?subject=Online-booking" style="color: white; text-decoration:underline" title="Skriv email">
<br><b>Shopbooks email</b></a>
<br />
</p>

</body>
</html>
Reference URL's