ShopTalk

Full Version: Startside uden deling i venstre og højre side
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Du kan lave billeder og web-indhold som dækker både venstre og højre side på samme tid. F.eks. en reklame der fylder det meste af bunden i online-bookings forside.

Jeg har lavet et eksempel her på en startside som viser en web-side ovenpå det venstre og højre web-indhold. Når kunden så har trykket på start knappen, bliver det igen delt op i to halvdele som normalt.

Du skal blot sætte indholdet ind i online-bookings startside venstre+højre, og ændrer adressen til f.eks. en reklame.


Indholdet til venstre:

Code:
<div id="DivCentrumVenstreStart">
<IFRAME SRC="http://www.shopbook.dk"
HEIGHT="280px"
WIDTH="100%"
MARGINWIDTH=0
MARGINHEIGHT=0
FRAMEBORDER="NO">
</IFRAME>
</div>

<div id="DivCentrumVenstreBookingStart">
<IFRAME SRC="http://www.consulo.dk"
HEIGHT="350px"
WIDTH="100%"
MARGINWIDTH=0
MARGINHEIGHT=0
FRAMEBORDER="NO">
</IFRAME>
</div>

<script>
    function hej()
    {
        var divVenstreStart=document.getElementById('DivCentrumVenstreStart');
        var divVenstreBookingStart=document.getElementById('DivCentrumVenstreBookingStart');
        var lowLeftTd=document.getElementById('InfoLowLeftCell');
        var startBtn=document.getElementById('StartAppointmentLinkButton');

        if (lowLeftTd != null && divVenstreStart != null && divVenstreBookingStart != null)
        {
         if (startBtn == null)
         {
            /* Ingen startknap - bruger har startet booking */
            lowLeftTd.colSpan='3';
            divVenstreStart.style.display = 'none';
            divVenstreBookingStart.style.display = 'block';
         }
         else
         {
            /* Startknap findes - bruger viser første side */
            /* Sæt venstre og højre sammen */
            lowLeftTd.colSpan='4';
            divVenstreStart.style.display = 'block';
            divVenstreBookingStart.style.display = 'none';
         }
        }
    }
    
    hej();

</script>


Indholdet til højre:

Code:
<div id="DivHoejreStart">
<IFRAME SRC="http://www.shoptalk.dk"
HEIGHT="590px"
WIDTH="100%"
MARGINWIDTH=0
MARGINHEIGHT=0
FRAMEBORDER="NO">
</IFRAME>
<div>

<script>
    function hej()
    {
        var startBtn=document.getElementById('StartAppointmentLinkButton');
        var divHoejre=document.getElementById('DivHoejreStart');

        if (divHoejre != null)
        {
         if (startBtn == null)
         {
           /* Ingen startknap - bruger har startet booking */
          divHoejre.style.display = 'block';
         }
         else
         {
          divHoejre.style.display = 'none';
         }
        }
    }
    
    hej();

</script>

Reference URL's